transforming tomorrow

Distribution Solutions

Construction

Tak og fasadeplater for faghandelen

Takplatert, fasadeplater, takrenner og taksikring for konsummarkedet.

www.armat.no

 

Tilpassede plater for store projekt

Innovative, kundenpassede byggningsløsninger i tynnplater for arkitekter, konstruktører og entreprenører.

www.arcelormittalprojekt.no

Svenskproduserte stålplater med stål i fra verdens sterkeste stålprodusent

ArcelorMittal Construction Norge AS tilbyr tynnplateprodukter, sandwichpaneler og lettbjelker til byggebransjen. I våre moderne produksjonsanlegg i Karlstad og Sveg videreforedles stål i fra vårt morselskap ArcelorMittal til innovative totalløsningerfor takplater, veggplater og takrenner.

Produktene tilbys ut i markedet under to sterke og vellkjente varemerker. Armat™ omfatter standardprodukter innen kategoriene takplater,veggplater, takrenner og taksikring og tilbys markedet via byggavare butikkene

ArcelorMittal Projekt tilbyr kundetillpassede totalløsninger til omfattende byggeprosjekter, - takprofiler, veggprofiler, sandwichpaneler, sinusprofiler, selvbærende profiler, samvirkeplater og veggkasetter - og henvender seg i første omgang til arkitekter, konstruktører og entreprenører.

ArcelorMittal Construction Norge AS har siden 2006 vært et heleid datterselskap av ArcelorMittal, verdens største stålkonsern. Med konsernet i ryggen gies ubegrensede forutsettinger for å utvikle holdbare, letthåndterlige stålplateprodukter tilpasset det nordiske klimaet.