transforming tomorrow

Distribution Solutions

Construction

ArcelorMittal arbetsmiljö

Arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø er for oss en arbeidsplass der ansatte føler seg komfortabel og liker å gå på jobb . En arbeidsplass med god atmosfære, hvor oppgavene er stimulerende og som skader og ulykker er sjeldne.

 

Arbeidsmiljøpolicy


ArcelorMittal Construction's arbeidsmiljø politikk bygger på gjeldende lover, vår bedrifts helse og sikkerhetspolicy og våre verdier.

Ved å integrere dette i vårt daglige arbeid og i alt vi gjør skaper en sunn og trygg arbeidsplass der våre medarbeidere kan utvikle og sikkert bidra til høy produktkvalitet, økt lønnsomhet, kundetilfredshet og forebygging av sykdom.

Å føle seg motivert på jobb er avgjørende for god helse . Gjennom konsekvent og tydelig lederskap skal vi  fremme sikkerhet i alle ledd , skape bevissthet om at vår atferd er avgjørende og at alle ulykker og sykdom kan forebygges . Til våre ansatte på alle nivåer vil være i stand til å ta sine helse og sikkerhetsansvarskal gis muligheter til å :

  • Kjenne til virksomhetens mål og visjon
  • Forstå sin rolle og betydningen av eget arbeid
  • Kunne påvirke sin egen arbeidsituasjon
  • Kjenne ansvaret for sine oppgaver og de nødvendige fullmakter
  • Utvikle sin kompetanse
  • Ta ansvar for egen helse

Vi skal aktivt og systematisk arbeide med kontinuerlige forbedringer . Ledelsen koordinerer og driver løpende det arbeidsmiljøarbeidet og skaper et godt og trygt arbeidsmiljø gjennom deltakelse og medansvar for de ansatte.

Arbeidet er planlagt og følges opp  i nært samarbeid mellom ledelse og  medarbeiderne under hele konsernet fagfunksjoner og bedriftshelsetjenesten .


Certifikat 18001

Klikk på bildet for og laste ned