transforming tomorrow

Distribution Solutions

Construction

Å arbeide for ArcelorMittal Construction

For oss på ArcelorMittal Construction er personalet det viktigste vi har. For å møte dagen, lik som fremtidens rekruteringsbehov er vi derfor stadig åpne for kontakt med de riktige personene som søker nye utfordringer. 

Atmosfæren er viktig

ArcelorMittal Construction är en välkänd och välrenommerad aktör inom stål- och byggbranschen. Vi har samtidigt lagt oss vinn om att bevara såväl vår lokala förankring som vår småföretagaratmosfär.

Arbetsmiljön och ”lagandan” är viktig. Vi vill att våra medarbetare ska trivas och tycka att det är roligt att gå till jobbet.

Medinflytelse

Som medarbetare på ArcelorMittal Construction har du goda möjligheter att påverka din arbetssituation. Arbetet är omväxlande och vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningarna för egen utveckling.

Sikkerhet

Personalens säkerhet är vår viktigaste fråga. Vi ägnar därför mycket tid och kraft åt att skapa rutiner som säkerställer en bra arbetsmiljö och minimerar risken för olyckor.


ArcelorMittal Karriär