transforming tomorrow

Distribution Solutions

Construction

ArcelorMittal

Et felles annsvar


ArcelorMittal Konsernet har en solid rykte verden over for ærlighet og integritet i ledelse praksis og forretningstransaksjoner.

For å opprettholde vårt omdømme, er det viktig at alle ansatte forstår våre kjerneverdier og våre etiske og juridiske forpliktelser.

Våre etiske retningslinjer gir oss veiledning om hvordan vi skal forholde oss til verden rundt oss og retningslinjer for hvordan man skal håndtere konkrete situasjoner med hensyn til blant annet :

  • Lover og regler
  • interessekonflikter
  • Arbeidsmoral
  • firmaets eiendom
  • hvordan behandle medarbeidere

Konsernets Code of business Conduct gjengies i sin helhet i vedlagte PDF fil (Engelsk).

 


Code of business conduct

Klikk på bildet for å laste ned.