transforming tomorrow

Distribution Solutions

Construction

Nyckelpiga

Miljø

Vår virksomhet bygger på å finne arbeidsmåter og rutiner som minimerer vår påvirkning på miljøet.

I praksis betyr dette høy effektivitet i bruken av energi og naturressurser, dedikerte systemer for resirkulering av materialer og produksjonsmetoder som forhindrert alle typer forurensning. Vi arbeider utelukkende med resirkulerbare materialer og stålet vi bruker i produksjonen kommer fra stålverk som oppfyller høyeste miljøstandarder.

ArcelorMittal Construction er siden 2003 sertifisert til ISO 14001 

 

Miljøpolicy


ArcelorMittal Construction Norge AS er en del av ArcelorMittal Group, som er en av Europas ledende produsenter av profilerte stålplater.

Våre kunder, samarbeidspartnere, ansatte og eiere kan være trygg på at vi bestreber oss på å gi så lite miljøpåvirkning som mulig i vår virksomhet. Dette betyr at vi i vårt daglige arbeid må:

  • Kontinuerlig forbedre våre prosesser og produkter for å redusere våre produkters miljøpåvirkning
  • Forhindre forurensning igjenom og årlig vurdere de miljømessige konsekvensene av både nåværende og fremtidige operasjoner
  • Jobbe etter så langt det er mulig og bare levere miljøvennlig emballasje og forpakninger
  •   Optimere og miljøtilpasse våre transporter
  •   I samsvar med relevant miljølovgivning, og om mulig møte våre kunders kvalitets- og miljøstandarder 
  • Påvirke våre leverandører til ansvarlig miljøarbeid og ta miljøhensyn i sine innkjøp

 


Certifikat 14001

Klikk på bildet for å laste ned.