transforming tomorrow

Distribution Solutions

Construction

Produktionsöversikt ArcelorMittal

Profilerte stålplater i fra verdens største stålprodusent.

ArcelorMittal Construction Norge AS er det verdensomspennende konsernet ArcelorMittals norske gren. Under varmerkene Armat™ og ArcelorMittal Prosjekt utvikler og produserer vi i våre to svenske fabriker og markedsfører et bredt program av profilerte stålplater for alt fra eneboliger og flermansboliger till omfattande konstruksjoner og prosjekt.

Bakgrund


ArcelorMittal Construction har si bakgrunn i fremgamngsrike familiebedrifer som i løpet av en tretiårs periode ble utviklet, oppkjøpt og gradvis slått sammen.

Produksjonen i Karlstad ble startet for drøyt 30 år siden under navnet Ekonomiplåt. Enheten i Sveg ble grunnlagt 10 år senere under navnet Rydab. Et tredje firma er Swedich Profile som ble flyttet til Karlstad først på 2000 tallet. Bedriften fikk sitt nåværende navn, ArcelorMittal Construction Sverige AB i 2007 da ArcelorMittal gikk inn som eier.

 

Våre anlegg

Vårt anlegg i Karlstad produserer blant annet takplater, veggplater og lettbjelker under varemerket Armat™ men også kundetillpassede platekonstruksjoner for tak og fasade under varemerket ArcelorMittal Prosjekt. her ligger også hovedkontoret for Sverige, lager samt store deler av kundesupporten for Sverige.

Også i Sveg produseres tak og veggplater samt et stort programm av takrenner. vi tilbyr egenproduserte takrenner, nedløp og tilbehør i en komplett serie for alle behov.

 

Salg og distribusjon

Sluttkunder av Armat™ finnes i blandt blikkenslagere, tømrere og private kunder. For og sikkre servicen, support og riktig produktinformasjon, så markedsføres produktene via byggevarehandelen. Vi har et landsdekkende forhandlernett.

Spesialløsninger tilbys av Arvaltil beskrivende ledd som arkitekter, konstruktører og entreprenører.

 

Eiere

ArcelorMittal Construction Norge AS er et heleid datterselskap av ArcelorMitta, verdens atørste stålkonsern med gruver,stålver og videreforedling i over 60 land.Konsernet tilbyr kvalitetsstål i markedene bilindustri, byggeindustrine og vitevareindustrien.

Med konsernet i ryggen gies det ubegrensede forutsettninger til å utvikle holdbare, letthåndterlige produkter i materialer tillpasset de nordiske forholdene.